Kjempar for helse- og sosial

Skal 16-åringar som søkjer seg til vidaregåande skule bestemma kva tilbodet der skal vera? Eller skal dei vaksne ha ansvaret for å tilby opplæring ut frå det ein meiner vert behovet i framtida?