Antall ansatte skal ned

Et enstemmig formannskap i Strand går inn for å redusere antallet ansatte for å få 2002-budsjettet i havn. Ved naturlig avgang skal det spares inn 1,7 millioner kroner neste år.