Lover Finnfast full støtte

Rogalandspolitikere på Stortinget lover å være pådrivere for Finnfast overfor både regjeringen og samferdselskomiteen.