Tvinges til å bygge uønsket støyvoll

Beboere og ansatte ved Austrått pleie— og servicesenter ønsker ikke støyvoll mot Austråttveien. Det betyr lite for fylkesmannen.