Kommunen punger ut for Badedammen Vest

Kommunen og Selmer Skanska Bolig er nesten enige om hvem som skal betale regningen for uteområdene ved Badedammen Vest. Det betyr at kommunen må punge ut.