Ulike stilarter

Salsa er i hovedsak en blanding av musikk fra Cuba og Puerto Rico. Det er som oftest storbyversjonen vi blir presentert for, men på den kubanske landsbygda spilles gjerne en mer strengebasert utgave.