Dobler innsatsen for psykisk helse

I løpet av seks år håper politikerne at statlige overføringer til psykiatrien i Sandnes øker fra 9 millioner kroner årlig til nær 22 millioner. Det vil gi Sandnes mulighet til å gjennomføre en rekke av tiltakene som er nedfelt i kommunens plan for psykisk helse 2001-2004.