Folk: En idrettsmann trer av

Engasjert og hyggelig. Myndig og artig.