Åpner for sykling langs sanddynene

Den farligste kilometeren langs den merkede Nordsjøsykkelruten på Jæren blir endelig erstattet av en egen turvei langs sanddynene på Brusand.