Rogalandspasienter krever erstatning

Til nå har 13 pasienter fra Rogaland krevd erstatning etter muligsmitte fra Dent-O-sept munnpensel. I hele landet er antalletsøknader 215. De fleste har fått avslag på søknadene så langt.