Høle-vann på vei

Rådmannen vil fortsette arbeidet med å planlegge en vannledning til Høle. I mellomtiden skal Høle vannverk bygges ut.