Middag uten fast bopel

Lite er så trist som å bli stuet bort på et hospits. Men akkurat idet beboerne føler at alle har glemt dem, er middagen servert.