Tinghuset på flyttefot

Lokalene til Stavanger Tinghus i Bergelandsgata er for dårlige både i forhold til plass og sikkerhet, mener sorenskriver Olav T. Laake. Han arbeider derfor aktivt for å finne bedre lokaler. Aller helst vil han ha et nytt bygg.