Glede over barnehagereform

Bondeviks utspill om statlig stykkpris— finansiering av alle barnehageplasser fra år 2003 blir hilst hjertelig velkommen blant stavangerpolitikere.