Sykehus i Madlaleiren?

Rekruttene i Madlaleiren kan komme til å vike plassen for pasienter, leger og sykepleiere.