Rekord-investeringer

I budsjettet for 2001 foreslo rådmann Ole Hetland at Stavanger skulle bruke 588 millioner kroner på investeringer. Det var nesten 100 millioner mer enn kommunen noen gang tidligere hadde brukt på investeringer i løpet av et år.