Uklokt budsjettkutt

Minst 24 brukere risikerer å miste sitt tilbud om voksenopplæring. Dessuten er rådmannens kuttforslag ikke i tråd med opptrapp-ingen i statens kompetansereform.