Steinglade Tordis i Asperholen

Tordis Mork i Asperholen er en dame med tunge interesser. Store deler av hagen har hun fylt med stein.