Påbud kan være veien å gå

Sandnes er blant de største landbrukskommunene i fylket. Når det gjelder brannsikkerhet, står det imidlertid til stryk.