Kaos i

«Emiiiil, din fordømrade unge», roper pappa Anton og jager sin uskikkelige sønn inn i snekkerbua. Emil blir nok aldri en mønsterunge, selv om man flytter Katthult til Kulturhuset.