Lukket for mannskap diskuterte deponi

Kommunestyret sa ja til deponi. Nå lurer rådmannen på om vedtaket er så strengt ment som det er skrevet.