Nato flyr lavt over Sør-Norge

60 fly fra 13 forskjellige Nato-land skal fra mandag 3. septemberog inntil fredag 14. september prege deler av luftrommet over desørlige og midtre deler av Norge, opplyser oberstløytnant ToreIdsøe ved Natos norske hovedkvarter på Jåttå i Stavanger.