Ille i Sandnes

Bare 23,8 prosent av alle forbrytelser i Sandnes første halvår er oppklart.