- Bør anmelde raskt

— Det beste er å anmelde et overgrep straks, men det er vanskelig å være kategorisk, sier Reimunn Førsvoll. Han har skrevet håndbok om overgrepssaker i kristne miljøer.