Frustrasjon over boliger på Sviland

Bydelsutvalget er overrasket over at administrasjonen fremdeles holder fast på utbygging mot sør på Sviland.