Obrestad snusar på Haugaland- rådet

Ordførar Roar Obrestad (KrF) ynskjer at Suldal skal søka om observatørstatus i Haugalandrådet.