Riksadvokaten avviser krav fra Viksveen

Riksadvokaten avviser oppreisningskravet fra den tidligerespionsiktede Stein Viksveen.