Stavanger vil ha barnevern, rusomsorg og psykiatri

Stavanger vil ta barnevernet og rusomsorgen fra fylket ogpsykiatrioppgaver fra staten. Nå skal det bli slutt på at pasienterblir kasteballer, håper kommunaldirektør Bjørn Tungland.