Birgittes fetter tapte, påkjærer kjennelsen

Lagmannsretten nekter ny behandling av erstatningsdommen mot fetteren til Birgitte Tengs. Fetteren påkjærer kjennelsen til Høyesterett.