Pasientene mest fornøyde med sykepleiernes jobb

Sykepleiernes innsats er det aller beste ved sykehusene påVestlandet, viser en undersøkelse hvor vel 2500 pasienter har svartpå hvor fornøyd de er etter sykehusopphold.