Løfter fram Rogalands historie

Nå skal de gamle skattene fra tidligere tider fram i lyset. 29 fornminner i 15 kommuner skal skiltes.