Sevland interessert

Ordfører Leif Johan Sevland er mer enn villig til å snakke om nyttTjensvollkryss. — Vi har behov for et nytt kryss for å løse lø- ogtrafikkproblemene i området, sier Sevland, som avviser at det hargått politisk prestisje i saken om at det må komme et nyttgigantkryss til 130 millioner kroner.