- Uheldig at han har så sentrale posisjoner

KrF kontaktet i høst ordfører Jostein W. Rovik og ba om at Høyre revurderte sin plan om å plassere Olav Birkeland i utvalg for byutvikling og kommuneplan-komiteen.