God vår for bonden

SÆRHEIM: Litt regn er optimalt for gjødselkjøring. Men mange ventar altså på duskregnet som bremser tap av nitrogen og gjer at gjødsla vert utnytta maksimalt. Slike tilhøve gir også mindre lukt. Varmare ver, sol og vind verkar motsett.