Gangene fylles av pasienter på tross av gamle vedtak

1269 døgn tilbrakte pasientene i korridorene på SiR i mars. Overhalvparten av dem ved Medisinsk klinikk.