Flere tåkestengte dager uten nytt landingsutstyr

De mange tåkedagene på Sola i vår koster flyselskapene dyrt.Beregninger anslår de daglige tapene til rundt 17 millioner kroner.