Påstand om fengsel etter båtulykke

Mens forsvarer mener at det ikke er grunnlag for tiltale i det hele tatt, synes aktor at åtte måneder ubetinget fengsel er passende straff etter en dødsulykke på Ims i fjor.