- Ikke helt utenkelig

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland avviser ikke tanken om en kommunesammenslåing med Strand.