- Uhellet var etter fiskedøden i Håelva

Et nytt vitne i saken om fiskedøden i Håelva mener at uhellet hos Reime Prosess skjedde etter fiskedøden om morgenen 13. juli 2000.