Omstridt imam til Stavanger

I Pakistan har han blitt anklaget og frifunnet for drap. I Oslo erhan erklært uønsket. Men i Stavanger blir ønsket velkommen av noentilhengere i moskeen.