Narko-rekord i fengslene

Rekordmange tilfeller av narkotikabruk ble avdekket i norske fengsler i fjor. Drøyt 2500 urinprøver med narkotika og 523 stoffbeslag ble registrert i landets soningsanstalter.