Ingen plastinnsamling

Stavanger, Klepp og Time vurderer nye og mer aktive former for innsamling av plastavfall fra husholdningene. Sandnes kommune avventer resultatene av denne utprøvingen, og vil foreløpig ikke tilby annet enn at det står plastcontainere på miljøstasjonene.