17. mai i Stavanger

Kl. 07.00: Sentrum: Bekransning av statuene Alexander L. Kielland og Sigval Bergesen d.y. ved russen.