Hjelmeland lokker fraflyttede med fest

Kampanjen mot fraflytting fortsetter i Hjelmeland. Nå har rådmannen fått inntil 100.000 kroner til å lage flytt-hjem-fest.