Færre unge på sentrene

Tallene fra kulturavdelingens resultatvurdering fra 2001 viser at det er færre ungdom som besøker de kommunale fritidssentrene enn tidligere.