Reagerer på manglende støtte til barnepsykiatri

Fylkespolitiker Reidun Korsvoll (Ap) reagerer kraftig på at Helse-og sosialdepartementet ikke gir støtte til et barnepsykiatriskforsøksprosjekt i regi av Rogaland psykiatriske sjukehus.