- Fare for nye ventelister

Seksjonsoverleger ved kirurgisk-ortopedisk klinikk er redd avskjedigelsen av Tom Glomsaker indirekte vil ramme pasientene.