Fiskemjøl likevel mat før jul

Fiskeriministeren var ikkje til noko hjelp, men trålfiskarane kom nyleg med litt råstoff til den nye fabrikken Sea Garden på Karmøy.