Ennå håp om hurtigferje på Tau

Det er ikke sikkert Hordaland får hurtigferja. Tausambandet henger fortsatt med, sier etatsdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet.