Flyttar til sentrum

Suldal har dei siste åra opplevd ei indre sentralisering. Folk flyttar frå smågrendene og inn til kommunesenteret på Sand.